QMVIE: Rzuć palenie Wrocław, odczulanie Wrocław

Rodzaje analiz

APW – Analiza pierwiastkowa włosów
Program diagnostyczno-terapeutyczny trwa od 6 do 9 miesięcy. Analiza pierwiastkowa włosów służy rozpoznaniu najważniejszych tendencji w organizmie badanego. W opisie analizy proponowany jest program dwuczęściowej suplementacji. Pierwsza trzymiesięczna część programu suplementacyjnego ma organizm zdetoksykować, wyrównać nadmiary i niedobory poszczególnych minerałów. Część druga, może trwać sześć miesięcy. Ma ustabilizować homeostazę dla danego Pacjenta i zniwelować złe tendencje zdrowotne.

DSO – Diagnostyka Stanu Odżywienia 
Program diagnostyczno-terapeutyczny trwa minimum 12 miesięcy. Wykorzystując wynik pierwszej analizy (Analizy Pierwiastkowej Włosów) oraz diagnostykę stanu odżywienia, czyli porównawczą analizę pierwiastkową włosów wskazujemy indywidualną dietę metaboliczną. Są to dokładne składy wszystkich posiłków i przepisy poszczególnych dań. W opisie analizy proponowany jest jednoczęściowy program suplementacji. Wiedząc, jaki mieliśmy wyjściowy stan metabolizmu i co zmieniło się pod wpływem zaleceń żywieniowych, na podstawie analizy porównawczej pierwszego i drugiego badania możemy określić typ metaboliczny badanego Pacjenta. Do diety metabolicznej obliczamy zapotrzebowanie energetyczne Pacjenta i wskazujemy najlepszą aktywność fizyczną i działania relaksacyjne. W przypadku otyłości, DSO można wykorzystać jako skuteczną i bezpieczną metodę kontroli wagi.

PDSO – Program Diagnostyki Stanu Odżywienia 
Program diagnostyczno-terapeutyczny trwa minimum 18 miesięcy. Pierwsza analiza pierwiastkowa włosów służy rozpoznaniu najważniejszych tendencji w organizmie badanego. W opisie analizy proponowany jest program dwuczęściowej suplementacji. Pierwsza trzymiesięczna część programu suplementacyjnego ma organizm zdetoksykować, wyrównać nadmiary i niedobory poszczególnych minerałów. Część druga, może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Ma ustabilizować homeostazę dla danego Pacjenta. Już po trzech miesiącach drugiej części można wykonać drugą porównawczą analizę pierwiastkową włosów. Wiedząc, jaki mieliśmy wyjściowy stan metabolizmu i co zmieniło się pod wpływem zaleceń żywieniowych, na podstawie analizy porównawczej pierwszego i drugiego badania możemy określić typ metaboliczny badanego Pacjenta. Wykorzystując diagnostykę stanu odżywienia, czyli porównawczą analizę pierwiastkową włosów wskazujemy indywidualną dietę metaboliczną. Są to dokładne składy wszystkich posiłków i przepisy poszczególnych dań. Do diety metabolicznej obliczamy zapotrzebowanie energetyczne Pacjenta i wskazujemy najlepszą aktywność fizyczną i działania relaksacyjne. W przypadku otyłości, DSO można wykorzystać jako skuteczną i bezpieczną metodę kontroli wagi.
Zestaw przeznaczony jest dla jednej osoby (Pacjentem obu analiz wchodzących w skład programu musi być ta sama osoba; jeżeli Pacjentem drugiego badania będzie inna osoba, badanie nie zostanie wykonane).